WERKZAAMHEDEN EN ACTIVITEITEN BIJ UP

Werken is geen doel op zich, maar het is een proces dat cliënten helpt bij zelfontplooiing en ontwikkeling. Het uitoefenen van maatschappelijk herkenbare arbeid kan de arbeidsidentiteit van cliënten versterken en daarmee ook de identiteit van de cliënt als burger. Het doel van Up is zelfontplooiing en integratie, zodat er maatschappelijke participatie ontstaat. De activiteiten en werkzaamheden bij Up hebben als doel integratie, ontplooiing en ontwikkeling. Iedere morgen starten we de dag in vier verschillende groepen: de gastengroep, de schoonmaakgroep, de tuin/klus groep of de horeca groep. Tijdens de koffie/thee praten we even bij en bespreken we het programma en verdelen we de werkzaamheden voor die morgen. Na de gezamenlijke lunch gaan we aan de slag met het middag programma: afmaken van de ochtend activiteit, schoolse of sociale vaardigheden, papier/glas/karton wegbrengen, boodschapje op het dorp, sport/beweeg activiteit, creatieve en muziek activiteiten.

INSPRAAK

De basis gedachten vanuit Up is dat we geloven in volledige inspraak van de cliënten bij al onze activiteiten en werkzaamheden.
In de praktijk betekend dit dat we elke maandag de aankomende week doornemen en iedere morgen de taken en werkzaamheden bespreken en na overleg verdelen.
Een keer per maand hebben we vergadering bij Up met het hele Up team. Daarin wordt besproken en geëvalueerd over onze activiteiten en werkzaamheden die zijn geweest en die nog op de planning staan.
De mening van elke Upper is van belang en staat centraal in deze vergadering. De ideeën en ervaringen worden besproken en toegepast in het aangeboden programma van Up.Ieder jaar (wanneer nodig vaker) hebben we een evaluatie met iedere client  adhd van het  ondersteuningsplan onderbouwd door visuele ondersteuning( film/foto materiaal). Uitgenodigd worden de direct betrokken familieleden en woonbegeleiders. We bespreken hoe het gaat en wat er eventueel anders of beter zou kunnen. Het werkprogramma wordt op die wensen  aangepast. De mening van de client staat centraal. Inspraak zorgt voor motivatie, vertrouwen en creëert verantwoordelijkheidsgevoel en draagvlak.

GASTENGROEP

De gasten groep zit in het Atelier. De gasten groep zet de voorbereidingen/werkzaamheden voor de gastactiviteiten van de komende week uit . De gastengroep informeert op maandag alle groepen over de agenda van de komende week en over de daarbij behorende werkzaamheden. De activiteiten staan in het teken van integratie, denk aan; het organiseren van de El Flaco Social avonden, kinderfeestjes, op touw zetten van sport- en ontspanningsactiviteiten in samenwerking met Up Sport Club, organisatie van de mini Up club, Tevens verhuren van ruimten voor vergaderingen of georganiseerde festiviteiten.  Werkzaamheden die deze activiteiten met zich meebrengen voor cliënten zijn o.a. meedenken en opstellen van verschillende programma’s, organisatie van El Flaco social avonden, begeleiden van kinderfeestjes en mini Up club, verzorgen van PR taken, meewerken aan de nodige voorbereidingen enz. Ook verzorgt de gasten groep het winkeltje en de schoenen administratie.

HORECA

In de voormalige gymzaal is een gezellige hoek ingericht voor de horeca groep. Naast onze grote professionele keuken, deze keuken biedt de mogelijkheid tot koken en bakken. Op aanvraag van klanten kunnen we taarten bakken en catering bieden tijdens verhuur van onze ruimten. We beschikken over 2 inspirerende ruimtes en een bistro. Onze gezellige ruimten kunnen tijdens kantooruren gehuurd worden voor: vergadering of borrel. Wij verzorgen dan graag de koffie en eventueel de lunch. Regelmatig worden op vrijdag avond de deuren van ons restaurant El Flaco Social geopend. Via facebook en instagram worden de vrijdagavonden dat ons restaurant open gaat bekend gemaakt. Ons motto is “Uit eten voor iedereen!” Het concept is simpel. Je krijgt een (h)eerlijk 4 gangen diner en je betaald na afloop wat het waard was. Mocht je wat extra willen doneren, dan is dat super fijn! Hierdoor kunnen wij gezinnen uitnodigen die gebruik maken van de voedselbank. 

TUINIEREN EN KLUSSEN

Om het kunstgrasveld hebben we een prachtigemoes-, pluk- en siertuin bij UP. De tuin zorgt het gehele jaar voor blijvende arbeid. Daarnaast hebben wij onze eigen kas. Tuinproducten zullen gebruikt worden in de keuken en worden verkocht  in het winkeltje. In ons tuin/klus lokaal wordt ook gewerkt aan tuin en klus activiteiten: verpakken van tuin producten, schikken van bloemen, verven en ontwerpen van decoratie materiaal, voorbereiding van tuin klussen enz.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

De schoonmaak groep heeft een kleine maar gezellig ingerichte ruimte in de Bijlschool. Het mag duidelijk zijn dat er binnen en buiten Up voldoende schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden zijn. Denk aan werkzaamheden zoals het schoonmaken van alle lokalen en toiletten in het pand. Schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit: stofzuigen, dweilen, wassen, strijken, ramen zemen, kasten uit soppen enz. Belangrijk werk en er is altijd wat te doen!

WINKEL

De initiatiefnemer van Up is Premium Inc, een bedrijf dat staat voor het vervaardigen en verkoop van sportieve en kwalitatieve schoenen. Het was het een logische stap dat de cliënten van Up mee hebben gewerkt aan het ontwerp van hun eigen schoenen lijn ”de Uppies”. Onze cliënten hebben meegedacht over het ontwerp, verkoop en meegewerkt aan de vormgeving van deze unieke schoen.  Een belangrijk onderdeel van het winkeltje bij Up is de verkoop van de Uppies. Tevens worden producten uit onze  tuin en uit onze  keuken verkocht. Klanten ontvangen en helpen in ons winkeltje is een mooie activiteit voor de Uppers.

ZAAL EN KUNSTGRASVELD

Bij Up beschikken we over een ontspanningsruimte en een kunstgrasveld voor de cliënten en voor de klanten. Als rode draad zullen sport en ontspanningsactiviteiten dagelijks verweven worden binnen het arbeidsaanbod. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling. In samenwerking met de Sport Up Club op iedere dinsdagavond worden er 2 toffe sporturen aangeboden. Van 17.30 – 18.15 uur een uur waarop gedanst wordt en van 18.30 – 19.15 uur een bootcamp uur. Volop sport en spel.

 

NEEM CONTACT OP MET UP!

info@upsocialclub.nl - 088-7736433