Wat is een ANBI organisatie:

Organisaties voor goede doelen, zoals onze Up Social Club, kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status. De ANBI status wordt ook vaak als kwaliteits-keurmerk gezien. De ANBI status is vanaf 1 januari 2019 officieel verleend.

Aanvullende gegevens:

Doelstelling Stichting Up Social Club

De doelstelling van onze stichting is om mensen met een verstandelijke beperking met een duidelijke arbeidsbehoefte zinvolle en herkenbare arbeid aan te bieden in een beschutte werkomgeving met professionele begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Integratie, participatie en zelfontplooiing zijn de hoofddoelen van Up.

Beleidsplan

Het bestuur en de begeleiding van Stichting Up Social Club vindt dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op passende en zinvolle arbeid. Arbeid zorgt voor zelfontplooiing, integratie en participatie. Doordat kinderen, jongeren, ouders en senioren deelnemen aan de door de cliënten en begeleiding van Up georganiseerde activiteiten, vinden bij Up mooie, interessante en sportieve ontmoetingen plaats. Integratie is de sleutel tot deelname aan onze maatschappij. Onze stichting heeft het beleid vastgelegd in een beleidsplan voor de komende jaren. In dit plan is onze communicatie met cliënten, ouders, begeleiders, e.d. vastgelegd. Tevens wordt ook aandacht besteed aan de unieke samenwerking en ambities van de Up Social Club met o.m. de Up Soccer Club, Pizzeria El Flaco en Premium Inc. Daarnaast worden onze ambities en plannen voor de komende jaren beschreven. Voor belanghebbenden lichten wij deze zaken regelmatig mondeling en in nieuwsbrieven toe.

Dagelijkse leiding

Rianne van Westen
Annette Heijden

Bestuur

Voorzitter: Ferenc van der Vlies
Penningmeester: Albert Boogert
Secretaris: Maarten den Brinker

Beloningsbeleid
  • De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten
  • Werknemers inclusief dagelijkse leiding worden verloond volgens de zorg cao
Samenvatting activiteiten 2018

De activiteiten en werkzaamheden waarbij integratie en deelname aan de maatschappij centraal stond. We hebben mooie activiteiten georganiseerd voor klanten van buitenaf; kinderfeestjes, mini Up club (voor kindjes van 0 tot 4  jaar en ouders), verzorging van lunch en borrel, sport Up club (sport voor jongeren met een beperking). Daarnaast werkzaamheden in de tuin en schoonmaakwerkzaamheden in het pand.

Geplande activiteiten 2019

De bovenstaande activiteiten zullen ook in 2019 terug komen in het programma, maar bij Up streven we er naar om het programma uit te breiden of te verdiepen. De cliënten laten groeien in hun zelfstandig werken en het ervaren van succes. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe activiteit gericht op presentatie en promotie van onze stichting. De cliënten hebben daar een prominente rol in. Dit jaar zijn er ook nieuwe aanmeldingen van nieuwe cliënten bij onze dagbesteding Up social club en dat vraagt natuurlijk om de nodige aandacht en begeleiding.

Financiële verantwoording 2023
Gegevens

Naam: Stichting Up Social Club
RSIN: 855809449
KVK: 64738000
Tel: 088 7736433
Email: info@upsocialclub.nl
Adres: Bijlstraat 1, 3262JA Oud-Beijerland